top of page

PRODUKSJON

Vi utfører prototyp- og utviklingsarbeid, samt produksjon av mindre serier.


Protomek AS har oppdrag for kunder i de mest krevende markedene innen skips-, offshore- og landbasert industri.

Protomek AS kjernekompetanse og konkurransefortrinn er høyt kvalifiserte medarbeidere, god systematikk og en moderne park med CNC-maskiner.

Protomek AS opptrer som medleverandør og er en kreativ kraft som forstår kundenes behov og bistår dem i å nå sine mål. På den måten kan vi bidra til å styrke kundenes verdiskapning.

Vi utfører utforming, konstruksjon og bygging av modeller, maskinerer ferdige produkter og utfører montering, testing og dokumentasjon. Vi bidrar også med utvikling av produkter i
samarbeid med våre kunder.

Vi er, gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, nyskapende og innfrir kundens krav til samarbeid, kvalitet, miljøhensyn, dokumentasjon og leveringstid.

På Protomek er vi miljø- og energibevisste og forbedrer kontinuerlig våre prosesser for å redusere uheldige miljøpåvirkninger.

NOEN AV VÅRE PRODUKTER

Til levering 1.jpg
bottom of page