top of page

KVALITET, MILJØ & ETIKK

Protomek AS skal produsere uten fare for våre medarbeideres sikkerhet eller helse og med minimal energi- og materialbruk.

Vi sikrer kvaliteten på og utviklingen av våre prosesser og tjenester gjennom et systematisk forbedringsarbeid for kvalitet og miljø gjennom aktiv bruk av styringssystemene og kravene i
NS-ISO 9001:2015, NS-ISO 14 001:2015, IK-forskriften og våre kunders spesifikke krav og relevante prosedyrer.

Protomek AS er ISO-sertifisert i henhold til de to nevnte ISO-standardene innen finmekanisk bearbeiding, dreiing, fresing og serieproduksjon.

Dette arbeidet bygger på personlig kompetanse og engasjement hos våre medarbeidere.

Miljø- og kvalitetssystemet hos Protomek AS består av Systemhåndboken og en prosedyresamling som beskriver hvordan vi:

  • organiserer oss for å kunne nå våre miljø- og kvalitetsmål.  

  • skal nå våre øvrige målsetninger.  

  • gjennomfører og styrer arbeidet vårt.  

  • verifiserer og dokumenterer resultatene av vår virksomhet.  

  • har prosessbeskrivelse for miljøaspekter, kvalitet og forbedringsarbeide.  

 

Vi har fastsatte rutiner for hvordan dokumenter skal håndteres for å sikre at riktig informasjon til enhver tid når frem til brukeren.

I tillegg bruker vi ProM, et elektronisk datasystem for material og produksjonsstyring. ProM registrerer alle ordrer og operasjoner.

Protomek AS produserer forskjellige produkter og maskinerte deler til kunder og kjøper materialer, verktøy, varer og tjenester fra en rekke ulike leverandører. Det er derfor naturlig å stille etiske krav til alle ansatte i bedriften.

Alle ansatte skal behandle kunder, leverandører, kolleger og eiere med høflighet og respekt.

Alle ansatte har taushetsplikt i saker som vedrører kundenes produkter, produksjonsmetoder,annen fortrolig informasjon og Protomeks eget utviklingsarbeid - vi skal være en pålitelig partner du kan stole på.

Vi har også installert 1300 kvadratmeter med solcellepaneler på fasaden til fabrikkbygget. Dette er nok til å drifte hele fabrikken på en solskinnsdag. Dette sikrer en så klimavennlig produksjon som mulig.

bottom of page